2010-11-04

Remove domain controller

http://www.petri.co.il/delete_failed_dcs_from_ad.htm

2010-10-20

'God Mode' in Windows 7

Create folder, give it this name:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

2010-07-01

Blokkere IPv6 trafikk?

De to vanligste måtene å tunnelere IPv6-trafikk over IPv4 er "6in4" og "Teredo". Den førstnevnte pakker ned IPv6-pakkene i IPv4-pakker med protokollnummer 41. For å blokkere denne typen kommunikasjon holder det å blokkere IP-protokoll 41 i routere og brannmurer. For å blokkere Teredo-trafikk holder det normalt å blokkere port 3544/UDP i utgående retning.

Source: http://telenorsoc.blogspot.com/2010/04/den-kommende-ipv6-protokollen-og.html

2010-04-08

Starting explorer from "My Computer"

Starting explorer from "My Computer"

To do this, navigate to Windows Explorer in the Start Menu (it's in the Accessories folder). Then edit the properties and change the target to read:
%SystemRoot%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

2010-04-04

Extend Windows volume after extending volume on Equallogic

After increasing the size of the LUN on the Equallogic, make sure the free space appears to the OS. Rescan Disks/hardware until it appears. Then use the following commands to extend the BASIC partition (clustering requires Basic Partitions unless you are using Veritas Volume Manager).

Diskpart
list volume
select volume #
extend


Source: MS Technet Forums

2010-01-19

The Welcome screen may be displayed for 30 seconds during the logon process Windows 7 or in Windows Server 2008 R2

The Welcome screen may be displayed for 30 seconds during the logon process after you set a solid color as the desktop background in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2

http://support.microsoft.com/kb/977346